Τιτανίου κεραμικά γυάλινο παραγωγή διαδικασία, ποιος είναι ο ρόλος των

Στην παραγωγή του κεραμικά γυάλινο πρωτεύοντα ρόλο έχει ως εξής:

1. η διαλυτότητα των πρώτων υλών σε ένα αδιάλυτο

2. τοξικές πρώτες ύλες σε μη τοξικές

3. μείωση η αντίδραση αποσύνθεσης λούστρο συνδυασμός

4. ως μια ροή να μειώσει τη θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης της την κεραμικό, κεραμικό χαμηλής θερμοκρασίας ταχείας καύσης

5. βελτίωση της ποιότητας του λούστρου, τη βελτίωση των επιδόσεων του προϊόντος.

Τριμμένο λούστρο από τιτάνιο μέσα από το κάτω μέρος, μπορεί να επιτύχει μια εντελώς στεγανό επίδραση

Τριμμένο λούστρο από τιτάνιο μέσα από το κάτω μέρος, ίδιο αποτέλεσμα από αδιαπέραστα συνθήκες, δεν ποσό των υαλοστασίων λούστρο νερό περίπου 10% λιγότερο από τους άλλους στην αγορά.